Stwardnienie rozsiane

Informacje na temat choroby, jej przyczyn, objawów i sposobów leczenia tego ciężkiego schorzenia.